In de KUNST KIJKWIJZER©, bespreek ik hoe je op een gemakkelijke maar geconcentreerde manier naar kunst kunt kijken. Ik leer je, dat wat je ziet en gewaar wordt, te benoemen en te verwoorden.

LES 1: KUNST KIJKEN, De gevoelservaring ontdekken

HOE DOE IK DAT?

“Hands-on”. Daar zijn we dan op de tentoonstelling. Je loopt van het ene kunstwerk naar het andere. Waar had jij je op afgesteld? Wat wordt er verbeeld door al die kunstwerken? Is dat wel zo goed te zien? Hoeveel betekenis zit er in een dergelijk schilderij, of is het domweg een plat paneel of doek, met verf erop? Hoeveel kunstwerken zijn het wel niet, die hier worden geëxposeerd?  

HOE LEER JIJ JEZELF MEER GENIETEN VAN HEDENDAAGSE KUNST?

 

Een veel gehoorde opvatting is dat kunst vooral dan te genieten is, als je hebt bepaald of je het mooi of lelijk vindt. De eerste toets die mensen zich daardoor stellen, als ze naar kunst kijken is dan ook: “Vind ik dit mooi of lelijk?” Helaas worden daar vaak onbewust direct al allerlei zaken in meegewogen, die niets met het kunstwerk zelf te maken hebben. 

 

Onder de noemer van: “Wat vind ik hiervan?” probeer je onbewust snel een aantal antwoorden te vinden op deelvragen zoals bijvoorbeeld: 

·         Waar gaat dit over? 

·         Ken ik de naam van de maker, de kunstenaar?  

·         Heb ik al eens ergens iets gelezen (waarin?) of gehoord over deze kunstenaar? 

 

Het is dus belangrijk te ontdekken dat je meningsvorming over ‘mooi of lelijk’ niet zomaar een ‘intuïtief gevoelen’ is, maar tot stand komt uit een samenstelling van factoren. 

  

Natuurlijk is het goed, om puur en onbevooroordeeld te voelen wat een kunstwerk met je doet. Welke ervaring het bij je teweeg brengt. Daarbij het is zeker zo goed om je meer bewust te worden van allerlei beïnvloedingen die er meespelen als je naar kunst kijkt. 

  

·         Is dat in een belangrijk museum, dan beïnvloedt dit vaak ongemerkt je meningsvorming.  

·         Ken je de naam al van de kunstenaar en zijn status? 

·         Heb je over deze tentoonstelling vooraf al iets vernomen, gelezen of gehoord en was de strekking daarvan positief of negatief? 

 

Ook weten we dat de oordeelsvorming over een kunstenaar en zijn werk door de tijd heen verandert. Soms neemt de waardering toe of soms neemt de waardering af. Samen zijn dit bijvoorbeeld al enkele punten, die een belangrijke rol spelen bij het kijken naar kunst en hoe je zelf tot je mening komt. 

 

Mijn voornaamste doel is, om samen met je naar kunst te kijken en hierover onze ervaringen uit te wisselen, zodat je met meer plezier naar kunst leert en durft te kijken. Daarbij reik ik je dan een stukje methodiek aan om het kijken en ervaren van kunst beter te structureren, zodat je ontdekt hoe die samengestelde oordeelsvorming makkelijker tot stand komt. 

 

“VOORAF” 

Denk eerst eens even na over je eigen voorkeuren ten aanzien van kunst of beeldende kunst. 

-       Heb je een favoriete kleur en zo ja, welke is dat? 

-       In wat voor stijl heb jij je woonkamer ingericht? Klassiek, modern, romantisch? 

-       Heb je een voorkeur voor proza of poëzie

-       Als je een boek leest, welk genre heeft dan je voorkeur; een roman, detective of biografie? 

-       Als je naar de film gaat, wat voor soort film kies je dan meestal uit? 

-       Wat voor muziek spreekt jou aan? 

-       Welke andere kunstvormen naast beeldende kunst, hebben ook je belangstelling? 

Maak een keuze, over wat voor soort beeldende kunst je zou willen gaan zien. 

Maak een keuze, over hoeveel tijd je wilt besteden aan kunstkijken. 

Maak een keuze, over waar je, wanneer heen gaat om kunst te gaan zien (en met wie
        samen?). 

 

“ON THE SPOT” 

Zorg voor enige gemoedsrust en zie wat je zo gaat doen als ontspanning. 

Stem je ‘interne ontvanger’ af en ‘tune in’ op waar je bent en het genre kunst dat je zult gaan zien. ....

 

tot zover deze kennismaking met les 1, klik hier om terug te gaan.

 

KUNST KIJKEN NEDERLAND